Begravelse/bisættelse
Henvendelse til Bedemandsforretning, som derefter kontakter sognepræsten.