Hver tirsdag fra kl. 16.15 til 17.30 er der Juniorklub i Salem for alle børn mellem 9 og 14 år. Vivi West Olesen, tlf. 3053 8986. Juniorklubben begynder igen efter sommerferien d. 26. august.