Konfirmation

Der gives konfirmationsundervisning i Præstegården torsdag lige efter skoletid.  Der var plangt konfirmation i Ny Kirke. Søndag d. 10. maj 2020, men grundet coronakrisen er konfirmationen udsat til d. 13. september 2020.

Søndag d. 9. maj 2021 er der konfirmation i Ny Kirke. Forud for konfirmationen gives der konfirmationsundervisning i Præstegården. Indskrivning til og orientering om konfirmationsundervisningen finder sted torsdag d. 20. august kl. 16.00 i kirken.