Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet

Vælg et Valg

Livet er fuld af valg, og nogle gange kan man ikke selv vælge. Men nu i år 2020 er der valg til menighedsråd i hele landet, altså også i Nyker sogn. I den forbindelse afholdes et orienteringsmøde i præstegården, tirsdag den 12. maj kl. 19.00.

Der vil blive rig mulighed for at høre om de sidste 4 års arbejde i menighedsrådet, f. eks.  hvad der er sket i kirken, på kirkegården og i præstegården og om hvilke planer og ønsker, der ligger forude. Der vil også blive mulighed for at stille spørgsmål. At sidde og arbejde i et menighedsråd er mangfoldigt og ikke mindst interessant. Jeg håber, at du vil vælge at komme til orienteringsmødet den 12 maj. Ønsker alle et glædeligt forår. 

Venlig hilsen fra menighedsrådet / Hanne Mejlvang.

 

Ved sidste menighedsrådsmøde blev der afholdt det årlige valg til menighedsrådet. Der var genvalg til alle, formand Hanne Mejlvang, næstformand og sekretær, Hanne Landberg, kasserer Ulla Kjøller, kirkeværge Finn Pedersen, kontaktperson Hartvig Mumm og menigt medlem Maren Andersen.

Nu skriver vi snart år 2020, forstå det hvem der kan. Jeg synes ikke, det er længe siden, vi ønskede hinanden et "godt nytår". Vi ser nok alle tilbage på året, der snart er gået, og for de fleste har der sikkert været både med og modgang. For Ny kirke har det været et år med rigtig mange gæster; mange forskellige nationaliteter har været på besøg, og mange har udtrykt glæde over vores smukke rundkirke, og det er mit håb, at det for nogle har været muligt at sætte sig og der finde ro og stilhed i sind og tanker. I Nyker by oplever vi, at en del er flyttet og nye er kommet til, og til dem skal der lyde et stort velkommen, også i kirken. Til alle vil jeg ønske en glædelig jul og et godt og velsignet nytår. Venlig hilsen Nyker menighedsråd / Hanne Mejlvang.

 

 

Nyt værksted

Den 7. maj klippede kirkens graver Pernille Hansen snoren over til det nye værksted / garage, der er blevet indrettet i en gammel længe i Præstegården. Så det er nyt i gammelt og meget anvendeligt. Kirkeværge Finn Pedersen serverede kaffe og lækker kage. Menighedsrådet var mødt op, og der blev rettet en stor tak til René Pedersen, der har stået for byggeriet.

Sommerhilsen fra menighedsrådet / formand Hanne Mejlvang.

 

 

Hilsen fra menighedsrådet.

Nu er foråret godt i gang, fuglene synger og kærestes, forårsblomsterne pibler op af jorden, se bare på underskoven i haven ved Præstegården, lidt vand i søen er der også, måske har storken allerede været der. På kirkegården er der fjernet en del "skryner", så selv de tomme gravsteder kan fremstå pæne og ordentlige. Vi overvejer at indrette et særligt afsnit på kirkegården til urnegravsteder. 

En ændring af en del af den ene staldlænge er ved at være afsluttet. Graveren har alt for længe lidt af pladsmangel til maskiner og redskaber, så vi glæder os med hende over bedre forhold.   

En lille forårs hilsen fra menighedsrådet / formand Hanne Mejlvang.

 

En lille nytårs hilsen

Jeg kan oplyse, at der er afholdt det lovpligtige valg i menighedsrådet. Der var genvalg af Hanne Mejlvang som formand og Hanne Landberg som næstformand, ligesom der var genvalg til de øvrige poster i menighedsrådet.  Opgavefordelingen i menighedsrådet kan læses på bagsiden af kirkebladet.

 

 Om alle vore drømme

forsvinder i det blå,

og skyggerne blir` lange,

og mørket banker på,

skal kirken stædigt vidne

om troen der består

og føjer dage sammen 

i evighedens år.

 

Med denne lille hilsen fra nr. 717 i salmebogen, ønsker vi alle et spændende og velsignet nyt år.

Nyker menighedsråd / Hanne Mejlvang.

 

Tanker om kirkegården

Der er noget, der hedder: Ingen fremtid uden fortid. Det er der meget sandt i, hvilket får mig til at tænke på vores kirkegård. Der er der meget, der på minder os om fortiden, familiemedlemmer, venner og personer, der har betydet noget for den enkelte og for sognet: Ved hvert gravsted er der minder, og disse steder skal vi værne om. Vi har mange tomme gravsteder, som vi forsøger at holde pæne, men jeg tror, vi kan gøre det endnu bedre. Kirkegården må gerne være et sted, hvor man får lyst til gå en tur, sætte sig på en bænk og lade tankerne falde til hvile i gode minder, om den eller de efterladte.

Sensommer hilsen fra menighedsrådet. / Hanne Mejlvang (formand)

 

En lille hilsen fra menighedsrådet.

Som med så meget andet er vintermånederne en stille tid, når det gælder udendørs aktiviteter. Sådan er det også omkring kirke og præstegård. Vi har dog fået bygget en containergård med inddelte rum til opbevaring og deponering af div. materialer, der bliver anvendt på kirkegården. I præstegårdshaven er der fældet et par træer, og de største træer er blevet beskåret og udtyndet. Vores drøm / planer om at bygge et sognehus / samlingssted er foreløbig blevet skrinlagt. Projektet skønnes for stort og for dyrt, men vi har på ingen måde opgivet tanken om at få et sted til bl.a. børnekirken.

Nyker menighedsråd / Hanne Mejlvang.

 

Nyt fra menighedsrådet

Det var så overskriften, men i grunden er der ikke så meget nyt at berette om. Der er afholdt det lovpligtige valg i menighedsrådet. Hanne Mejlvang er stadig formand, og Hanne Landberg er stadig næstformand, ligesom der var genvalg til de øvrige poster i menighedsrådet. Opgavefordelingen i menighedsrådet kan læses på bagsiden af kirkebladet.  Fra menighedsrådet ønsker jeg alle et glædeligt og velsignet nyt år / Hanne Mejlvang.

 

 

Hilsen fra Menighedsrådet

"Det er så sidste gang i år". Den bemærkning kan godt virke lidt trist, men det er jo rigtigt, i hvert fald er det sidste kirkeblad for i år.  Vi kan se tilbage på et godt år. Vi har haft besøg af rigtig mange turister, der har været glade for at besøge vores kirke, og som har behandlet den pænt. Den meget omtalte parkeringsplads blev gjort færdig. Det rigtig glædelige er den gode kirkegang, hvor deltagernes alder går fra spædbørn til 95 årige, og selv om vi er mange, er der altid plads til flere. Vi ser med forventning frem til arbejdet i 2018 og gør det i fortrøstning til Guds hjælp og velsignelse.

Vi ønsker alle en god adventstid.

En venlig hilsen fra Nyker menighedsråd / Hanne Mejlvang.

 

Hilsen fra menighedsrådet

Nu er den der så, PARKERINGSPLADSEN, fin og stærk og allerede med et grønt skær og til stor glæde for kirkefolket og for turisterne. Heldigvis er der et stort behov for parkeringspladser, både på søndage så vel som hverdage. Ved præstegården er den gamle mødding blevet fjernet, og også der er der planeret og sået græs.

Sct. Hans aften. Efter aftale med menighedsrådet havde Borgerforeningen i Nyker arrangeret bål med sang og tale ved præstegårdsdammen. Der var fin tilslutning med ca. 100 deltagere, en blanding af børn og voksne, der alle var blevet udstyret med fakler. MEN det regnede i stride strømme, så det blev desværre en kold og kort aften.

Venlig hilsen Nyker menighedsråd / Hanne Mejlvang.

 

Visionsmøde

Onsdag den 10. maj i Præstegården.

Vi begynder med en andagt i Ny Kirke kl. 19.00 og går derefter over i Præstegården.

Her er programmet følgende:

  • Formanden orienterer om det forløbne års arbejde og kommende projekter
  • Kassereren orienterer om årets regnskab og budgettet for indeværende år
  • Te/kaffe
  • Giv din mening til kende.

Enhver er hjertelig velkommen til dette årlige visionsmøde, hvor vi kan inspirere hinanden og tale om kirkens vidt forgrenede arbejde.

 

Mødet slutter ved 21-tiden.

 

Venlige hilsner fra

Menighedsrådet.

Nyt fra menighedsrådet.

Ved årets afslutning kan vi se tilbage på et godt år, gode gudstjenester der er godt besøgt og mange børn i børnekirken. Vi har haft besøg af rigtig mange turister, som har været glade for at se kirkens nyrestaurerede kalkmalerier, og som alle har vist respekt og nænsomhed i kirken. I det forgangne år har vi nået endnu et stykke restaurering af kirkegårdsmuren. Vi mangler nu kun at få muren mod vest repareret. Desværre har vi et hængeparti vedr. parkeringspladsen, men vi vil vælge at være positive og glæde os over entreprenørens travlhed. Ved konstituering af menighedsrådet den 16. nov. blev Hanne Mejlvang genvalgt som formand. Der var også genvalg af Hanne Landberg som næstformand, Finn O. Pedersen som kirkeværge, Ulla Kjøller som kasserer og Hartvig Mumm som kontaktperson, menigt medlem er Maren B. Andersen.  Jeg ønsker alle et godt og velsignet nyt år.

Venlig hilsen, Nyker menighedsråd / Hanne Mejlvang.