Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkegården

Nyker Kirkegård, vedr. pasning af gravsteder, priser m.m. (Der tages forbehold for fejl)

 

1. januar 2022 til 31. december 2022

 

Kirkegårdens standard:

Det er menighedsrådets ønske, at vi kan have en smuk og præsentabel kirkegård i Nyker, og vi håber, at alle gravstedsejerne vil være os behjælpelige med det.

”Indehaveren af gravstedsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse… hvis indehaveren af gravstedsretten forsømmer sin pligt, skal kirkegårdsudvalget tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den fastsatte takst. Hvis dette ikke sker, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal kirkegårdsudvalget pålægge indehaveren af gravstedsretten at opfylde sine forpligtelser inden for en frist på 4 uger. Hvis dette ikke sker, kan kirkegårdsudvalget lade gravstedet sløjfe som anlagt gravsted, fjerne monument og tilplante, tilså eller gruslægge gravstedet. ”

(Uddrag af kirkegårdsvedtægten § 17)

 

”Kirkegårdsudvalget påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de af menighedsrådet… forlanges fjernet. ”

(Uddrag af kirkegårdsvedtægten § 16)

 

 

Pasning af gravsteder:

 

Gravstedsindehaveren kan selv ren - og vedligeholde sit gravsted (Gælder ikke ved gravsted i græs).

Men hvis det ønskes kan kirkegården overtage ren- og vedligeholdelsen og evt. plantning af stedmoderblomster, sommerblomster og grandækning.

 

Priserne er angivet pr. år og inkl. moms.

 

Ren – og vedligeholdelse:

Evt. grandækning inkl. gran

1 kisteplads

1.468,12 kr.

431,80 kr.

2 kistepladser

1.940,56 kr.

589,28 kr.

 

Forårs- og sommerblomster, mospuder, div. opgaver osv. udregnes efter dagspris.

 

 

Gravstedslegater: (Legat er obligatorisk ved gravsted i græs)

Ved at indbetale et beløb til vedligeholdelse af et gravsted i hele fredningsperioden overtager kirken ren- og vedligeholdelse af gravstedet og fornyelse af de planter, der er sat, hvis de går ud eller bliver for store.

For evt. grandækning og plantning af forårs- og sommerblomster, betales der ekstra.

Det samlede beløb for et gravstedslegat kan evt. indgå i boopgørelsen.

 

Eksempler på legatbeløb:

Vedligeholdelse af:

Inkl. moms

1 kisteplads i 20 år

32.308,75 kr.

2 kistepladser i 20 år

42.672,00 kr.

1 kisteplads i 10 år, urne

16.154,38 kr.

2 kistepladser i 10 år, urne

21.336,00 kr.

I græs er legat obligatorisk.

 

1 kisteplads i græs i 20 år

19.608,75 kr.

2 kistepladser i græs i 20 år

26.416,00 kr.

1 urneplads i græs i 10 år

  5.872,50 kr.

1 urneplads i fællesgrav i 10 år

  4.399,25 kr.

 

Ønskes gravstedslegat skal henvendelse herom ske til graver. I græs er legat obligatorisk.

 

Taksterne findes også på provstiets hjemmeside.

Kirkegårdstakster | Bornholms Provsti

 

 

I øvrigt:

Man er altid velkommen til at henvende sig til

Graver: Pernille Hansen

Nyker Kirkegård, Ellebyvej 1A, Nyker, 3700 Rønne

Kontortid: Tirsdag til fredag 8.00 til 16.00 på tlf. 24 23 56 95. 

Mandag er fridag.