Minikonfirmander

Minikonfirmand-undervisning

For alle, som går i 4. kl., er der et tilbud om forberedende konfirmandundervisning over ca. 12 gange. Undervisningen gives i Præstegården/kirken.

Indskrivning d. 12/6. Undervisningen, som er for alle i 4. kl., foregår i Præstegården onsdag lige efter skoletid i perioden d. 28. august til d. 27. november 2019.

 

Minikonfirmandundervisning – eller indledende konfirmandundervisnin. Målet er, at børnene skal blive fortrolige med kirken og  bibelhistorier. Samværet med børnene består i bibelfortælling, samtale og aktiviteter. Børnene synger, lærer fadervor, hører om kirkens højtider og går på opdagelse i kirkens rum. Målet er, at børnene skal  lære noget under enkle, afslappede og hyggelige former. På den måde kan børnene i fællesskab få lagt et godt grundlag for den egentlige konfirmandundervisning, som gives i 7. kl.