Minikonfirmander

Minikonfirmand-undervisning

For alle, som går i 4. kl., er der et tilbud om forberedende konfirmandundervisning over ca. 12 gange. Undervisningen gives i Præstegården/kirken i efteråret 2020. 

Minikonfirmandundervisning – eller indledende konfirmandundervisnin. Målet er, at børnene skal blive fortrolige med kirken og  bibelhistorier. Samværet med børnene består i bibelfortælling, samtale og aktiviteter. Børnene synger, lærer fadervor, hører om kirkens højtider og går på opdagelse i kirkens rum. Målet er, at børnene skal  lære noget under enkle, afslappede og hyggelige former. På den måde kan børnene i fællesskab få lagt et godt grundlag for den egentlige konfirmandundervisning, som gives i 7. kl.