Velkommen til Ny Kirke

Gudstjenester og Børnekirke

I Ny Kirke afholdes der gudstjeneste stort set hver eneste søndag. Her kan vi møde Gud. Gud taler til os gennem sit levende ord. Vi hører om, hvordan Gud elsker os alle. Jesus gav sit liv for vore synders skyld, for at vi skulle få det evige liv sammen med ham.

I  forbindelse med gudstjenesten er der børnekirke. Hver søndag, når der er gudstjeneste kl. 10.30, er der et særligt tilbud til børnene. Mens de voksne lytter til prædikenen, samles børnene og synger, tegner, maler, lytter og snakker. Børnekirken henvender sig på en særlig måde til børnene i aldersgruppen 3-9 år.  Det er et stort PLUS for kirken i Nyker og i særdeleshed for børnene, at der er en Børnekirke. 

 

Spaghettigudstjenester henvender sig til børnefamilier, og der bliver givet stor plads at afholde gudstjeneste på en helt anden måde.


Fællesskabsaftener varer 2 timer og består i store træk af fællessang, samtale om bibelstekster samt kaffe/the, kage og hyggeligt samvær. Det er fællesskab med indhold. Fællesskabsaftener henvender sig til alle – uanset alder – og enhver er velkommen. Kom og vær med i et varmt og indholdsrigt fællesskab.

 

Fællesbøn

Onsdag kl. 16.30 er der fællesbøn i Præstegård. Se kalender.

 

Kirkebil

Kirkebilen kører til alle gudstjenester. Ring senest 1 time før gudstjenesten til DanTaxi, tlf. 5695 2301

 

Velkommen til Ny Kirke

                                   Tilmelding til Gudstjenester

Ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer må der max. være 25 - 30 personer i kirken.

Da vi ikke ønsker, at nogen skal køre forgæves til en gudstjeneste,

har vi besluttet at have  tilmelding.

Tilmelding:

Ring til sognepræst Per Munch, tlf. 5696 3024 og aftal en tid senest lørdag kl. 16.00.

Tilmelding til gudstjenesterne d.  27/9 og 4/10:  Hanne Mejlvang, tlf. 3053 1412.

Prædikerne optages og lægges efterfølgende på kirkens hjemmeside. Se under menupunktet: Prædikener.

 

De nye medlemmer af menighedsrådet i Nyker sogn er:


Bodil Anette Bräuner                               Saxesgade 4

Hanne Landberg                                       Nyker Hovedgade 27

Hartvig Mumm                                         Pluggegårdsvej 6

Heine Munch Larsen                                Jens Koefoeds Vej 22

Ulla Kjøller                                                Marthagade 2, st. tv

Vilmer Kofoed Olsen                                Nyker Hovedgade 26

 

Stedfortrædere er:


Finn Olaf Pedersen                                   Kirkemarksvej 29

Hanne Mejlvang                                       Landlystvej 3

 

Der kan udløses et afstemningsvalg ved at indgive en kandidatliste:
til Nyker sogns menighedsråd, senest tirsdag den 13. oktober 2020
Kandidatlisten kan indleveres til:

Hanne Landberg, Nyker Hovedgade 27,

eller til Finn Olaf Pedersen, Kirkemarksvej 29,

senest tirsdag den 13. oktober kl. 19.00.


Der skal vælges 6 medlemmer.
6 stillere skal underskrive kandidatlisten.

Kandidatlisten skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt blanket.

Menighedsrådets funktionsperiode er 4 år.

v/valgudvalget. 

 

Organist/kirkemusiker søges

En stilling som organist/kirkemusiker ved Ny Kirke, Bornholm er ledig pr. 1. oktober 2020.

Stillingen er på ca.8 timer pr. uge.

Opgaver:

  • Spille ved sognets gudstjenester og kirkelige handlinger.
  • Spille ved kirkens og sognets øvrige arrangementer
  • Evt. arrangere to koncerter årligt.
  • Evt. oprettelse af nyt kirkekor og ledelse af dette. Hvis dette sker, kan timetallet forøges efter nærmere aftale.

Det er godt hvis du:

  • ud over at spille orgel og /eller klaver, også kan spille andre instrumenter
  • er kreativ, fleksibel og udadvendt
  • er god til at samarbejde og kommunikere.

Tjenestested: Ny Kirke, Ellebyvej 1A, Nyker, 3700 Rønne.

Orgler: Starup & søn fra 1960. 6st/1 man./pedal.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.964,00 kr. – 412.101,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Hartvig Mumm, 30507903, hartvig.mumm@mail.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til hartvig.mumm@mail.dk

 

 

 

 

 

Kalender

Nyheder fra kirken

 
Babysalmesang

Tilmelding og info hos Vivi West Olesen, mobil nr. 30538996.

 

Prædikener på nettet

Prædikenerne i Ny Kirke bliver optaget. Se menupunktet: Prædikener. 

 

KIRKEBLAD

Klik herover og læs de seneste udgaver af Kirkebladet