Velkommen til Ny Kirke

Gudstjenester og Børnekirke

I Ny Kirke afholdes der gudstjeneste stort set hver eneste søndag. Her kan vi møde Gud. Gud taler til os gennem sit levende ord. Vi hører om, hvordan Gud elsker os alle. Jesus gav sit liv for vore synders skyld, for at vi skulle få det evige liv sammen med ham.

I  forbindelse med gudstjenesten er der børnekirke. Hver søndag, når der er gudstjeneste kl. 10.30, er der et særligt tilbud til børnene. Mens de voksne lytter til prædikenen, samles børnene og synger, tegner, maler, lytter og snakker. Børnekirken henvender sig på en særlig måde til børnene i aldersgruppen 3-9 år.  Det er et stort PLUS for kirken i Nyker og i særdeleshed for børnene, at der er en Børnekirke. 

 

Spaghettigudstjenester henvender sig til børnefamilier, og der bliver givet stor plads at afholde gudstjeneste på en helt anden måde.


Fællesskabsaftener varer 2 timer og består i store træk af fællessang, samtale om bibelstekster samt kaffe/the, kage og hyggeligt samvær. Det er fællesskab med indhold. Fællesskabsaftener henvender sig til alle – uanset alder – og enhver er velkommen. Kom og vær med i et varmt og indholdsrigt fællesskab.

 

Fællesbøn

Onsdag kl. 16.30 er der fællesbøn i Præstegård. Se kalender.

 

Kirkebil

Kirkebilen kører til alle gudstjenester. Ring senest 1 time før gudstjenesten til DanTaxi, tlf. 5695 2301

 

Velkommen til Ny Kirke

Tilmelding til Gudstjenester

Ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer må der max. være 25 personer i kirken.

Da vi ikke ønsker, at nogen skal køre forgæves til en gudstjeneste,

har vi besluttet at have to gudstjenester nogle søndage i stedet én samt tilmelding.

Tilmelding:

Ring til sognepræst Per Munch, tlf. 5696 3024

og aftal en tid senest lørdag kl. 16.00.

Tilmelding til gudstjenesterne

d. 26/7, 2/8, 9/8, 27/9 og 4/10:  

Hanne Mejlvang, tlf. 3053 1412.

 D. 30/8: Hartvig Mumm, tlf. 3050 7903.

 

Se Gudstjenestelisten under Kalender og i Kirkebladet.

Der vil blive orienteret om evt. ændringer eller aflysninger på kirkens hjemmeside

www.ny-kirke.dk og i dagspressen.

Prædikerne optages og lægges en af de følgende dage på kirkens hjemmeside. Se under menupunktet: Prædikener på www.ny-kirke.dk

Det offentlige orienteringsmøde om menighedsrådsvalget er udsat fra d. 12. maj til d. 18. august  2020 kl. 19.00 i kirken.

Tilmelding til konfirmandundervisning i skoleåret 2020/21 er udsat fra d. 9. juni til torsdag d. 20. august kl. 16.00.

Tilmelding til minikonfirmandundervisning i efteråret 2020 er udsat fra d. 10. juni til onsdag  19. august kl. 16.00.

 

Hver aften kl. 21.00 er der en fælles aftenandagt på nettet. Alle er velkomne til at deltage.

Brug nedenstående Link og man bliver så ledt til programmet som skal installeres første gang man er med. 
https://zoom.us/j/973348326  
 
Hvis der er problemer med det tekniske, kan man kontakte Kurt Rønne, tlf. 49404917.
 

Kalender

Nyheder fra kirken

 
Babysalmesang

Tilmelding og info hos Vivi West Olesen, mobil nr. 30538996.

 

Prædikener på nettet

Prædikenerne i Ny Kirke bliver optaget. Se menupunktet: Prædikener. 

 

KIRKEBLAD

Klik herover og læs de seneste udgaver af Kirkebladet