Velkommen til Ny Kirke

Gudstjenester og Børnekirke

I Ny Kirke afholdes der gudstjeneste stort set hver eneste søndag. Her kan vi møde Gud. Gud taler til os gennem sit levende ord. Vi hører om, hvordan Gud elsker os alle. Jesus gav sit liv for vore synders skyld, for at vi skulle få det evige liv sammen med ham.

I  forbindelse med gudstjenesten er der børnekirke. Hver søndag, når der er gudstjeneste kl. 10.30, er der et særligt tilbud til børnene. Mens de voksne lytter til prædikenen, samles børnene og synger, tegner, maler, lytter og snakker. Børnekirken henvender sig på en særlig måde til børnene i aldersgruppen 3-9 år.  Det er et stort PLUS for kirken i Nyker og i særdeleshed for børnene, at der er en Børnekirke. 

 

Spaghettigudstjenester henvender sig til børnefamilier, og der bliver givet stor plads at afholde gudstjeneste på en helt anden måde.


Fællesskabsaftener varer 2 timer og består i store træk af fællessang, samtale om bibelstekster samt kaffe/the, kage og hyggeligt samvær. Det er fællesskab med indhold. Fællesskabsaftener henvender sig til alle – uanset alder – og enhver er velkommen. Kom og vær med i et varmt og indholdsrigt fællesskab.

 

Fællesbøn

Onsdag kl. 16.30 er der fællesbøn i Præstegård. Se kalender.

 

Kirkebil

Kirkebilen kører til alle gudstjenester. Ring senest 1 time før gudstjenesten til DanTaxi, tlf. 5695 2301

 

Velkommen til Ny Kirke

                                   Tilmelding til Gudstjenester

Ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer må der max. være 25 - 30 personer i kirken.

Da vi ikke ønsker, at nogen skal køre forgæves til en gudstjeneste,

har vi besluttet at have  tilmelding.

Tilmelding:

Ring til sognepræst Per Munch, tlf. 5696 3024 og aftal en tid senest lørdag kl. 16.00.

Tilmelding til gudstjenesterne d.  8/11, 15/11 og 6/12:  Hanne Mejlvang, tlf. 3053 1412.

Prædikerne optages og lægges efterfølgende på kirkens hjemmeside. Se under menupunktet: Prædikener.

Dobbeltfordrag med professoren og performeren

- en aften i Sct. Klemens Kirke torsdag den 29. oktober kl. 19.00
om Bibelen og hvordan man oversætter den
Der er i år udkommet en ny oversættelse af Bibelen til nudansk. I den anledning har Allinge-Sandvig, Nyker og Klemensker-Rø menighedsråd inviteret professor Nicolai Winther-Nielsen fra Dansk Bibel-Institut og performer Klaus Højgaard Laursen fra Bibelen Live, som siden 2016 har holdt fælles foredrag rundt om i landet. Klaus Højgaard Laursen har specialiseret sig i at recitere tekster fra Bibelen udenad på en meget levende og medrivende måde, og Nicolai Winther-Nielsen var hovedkraften i oversættelsen af Dommerbogen til Bibelen 2020. Aftenens program vil være at Nicolai vil fortælle om arbejdet med at oversætte teksten til nudansk, og Klaus vil recitere et sammenhængende uddrag om Samson - på nudansk.
Der vil til begge afdelinger være mulighed for spørgsmål og samtale. Der er gratis adgang, og tilmelding er ikke nødvendig.
Arrangeret af menighedsrådene i Allinge-Sandvig, Nyker og Klemensker-Rø

Organist/kirkemusiker søges

En stilling som organist/kirkemusiker ved Ny Kirke, Bornholm er ledig pr. 1. oktober 2020.

Stillingen er på ca.8 timer pr. uge.

Opgaver:

  • Spille ved sognets gudstjenester og kirkelige handlinger.
  • Spille ved kirkens og sognets øvrige arrangementer
  • Evt. arrangere to koncerter årligt.
  • Evt. oprettelse af nyt kirkekor og ledelse af dette. Hvis dette sker, kan timetallet forøges efter nærmere aftale.

Det er godt hvis du:

  • ud over at spille orgel og /eller klaver, også kan spille andre instrumenter
  • er kreativ, fleksibel og udadvendt
  • er god til at samarbejde og kommunikere.

Tjenestested: Ny Kirke, Ellebyvej 1A, Nyker, 3700 Rønne.

Orgler: Starup & søn fra 1960. 6st/1 man./pedal.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.964,00 kr. – 412.101,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Hartvig Mumm, 30507903, hartvig.mumm@mail.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til hartvig.mumm@mail.dk

 

 

 

 

 

Kalender

Nyheder fra kirken

 
Babysalmesang

Tilmelding og info hos Vivi West Olesen, mobil nr. 30538996.

 

Prædikener på nettet

Prædikenerne i Ny Kirke bliver optaget. Se menupunktet: Prædikener. 

 

KIRKEBLAD

Klik herover og læs de seneste udgaver af Kirkebladet