Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Velkommen til Ny Kirke

Gudstjenester og Børnekirke

I Ny Kirke afholdes der gudstjeneste stort set hver eneste søndag. Her kan vi møde Gud. Gud taler til os gennem sit levende ord. Vi hører om, hvordan Gud elsker os alle. Jesus gav sit liv for vore synders skyld, for at vi skulle få det evige liv sammen med ham.

I  forbindelse med gudstjenesten er der børnekirke. Hver søndag, når der er gudstjeneste kl. 10.30, er der et særligt tilbud til børnene. Mens de voksne lytter til prædikenen, samles børnene og synger, tegner, maler, lytter og snakker. Børnekirken henvender sig på en særlig måde til børnene i aldersgruppen 3-9 år.  Det er et stort PLUS for kirken i Nyker og i særdeleshed for børnene, at der er en Børnekirke. 

 

Spaghettigudstjenester henvender sig til børnefamilier, og der bliver givet stor plads at afholde gudstjeneste på en helt anden måde.


Fællesskabsaftener varer 2 timer og består i store træk af fællessang, samtale om bibelstekster samt kaffe/the, kage og hyggeligt samvær. Det er fællesskab med indhold. Fællesskabsaftener henvender sig til alle – uanset alder – og enhver er velkommen. Kom og vær med i et varmt og indholdsrigt fællesskab.

 

Fællesbøn

Onsdag kl. 16.30 er der fællesbøn i Præstegård. Se kalender.

 

Kirkebil

Kirkebilen kører til alle gudstjenester. Ring senest 1 time før gudstjenesten til DanTaxi, tlf. 5695 2301

 

Velkommen til Ny Kirke

       Juleaften gudstjenester i Ny Kirke

Der er 3 gudstjenester.

Kl. 12.30: Julegudstjeneste for børnefamilier

Kl. 14.00 og 15.30: Juleaften gudstjeneste

Der er tilmelding til alle 3 gudstjenester pga. begrænset antal pladser i kirken.

Ulla Kjøller tager imod tilmeldinger: SMS eller ring på tlf. 3069 6313, eller send en mail til ullakjoeller@privat.dk og angiv navn, antal personer og hvilket tidspunkt, der ønskes. Får man et svar med OK, så er man tilmeldt, og hvis ikke der er flere pladser, får man en melding om det. Tilmelding senest d. 23. december kl. 16.00, men jo før desto bedre da ”Først til mølle” princippet følges.

Når man kommer til kirken, får man anvist en plads. Af hensyn til rengøring og udluftning, må man først komme ind i kirken et kvarter før start.

--------------------------------------------------

Der er måske nogen der tænker: ”Der er nok ikke plads, og jeg skal ikke tage andres pladser”. Hvis alle tænker sådan, så er der ingen, der kommer til gudstjeneste, og kirken vil stå gabende tom. Med de 3 gudstjenester er der plads til ganske mange. Vi kan ikke love, at der er plads til alle, men tilmeld dig frimodigt og så får du hurtigt svar på, om der er plads eller ej.

For dem som ikke kan deltage i en gudstjeneste, er der mulighed for at lytte til en gudstjeneste i radioen, TV eller på nettet. TV2 Bornholm sender også en gudstjeneste. Og hvis ikke man kan komme i kirke juleaften, er der flere muligheder i juledagene. Både juledag, 2. juledag og julesøndag kl. 10.30. Juledag vil jeg holde den samme prædiken som juleaften. Samlet set er der således ikke bare 3, men 4 julegudstjenester i Ny Kirke. Så på en eller anden måde vil der være en mulighed for os alle til at lytte til juleevangeliet.

Velkommen til Juleaften gudstjeneste i Ny Kirke!

 

                Kravet om mundbind gælder også i kirken

Regler for mundbind

Når du kommer til kirken - og indtil du sidder på din plads - skal du bære mundbind.
Når du forlader kirken - og indtil du er udenfor - skal du bære mundbind.

Børn under 12 år er fritaget

                                        Tilmelding til Gudstjenester

Der er et begrænset antal pladser i kirken, og vi har nu i en længere periode haft tilmelding til gudstjenester, da vi ikke ønsker, at nogen skal køre forgæves til en gudstjeneste. Det har vist sig både nødvendigt og godt med tilmelding. Ikke desto mindre har vi besluttet, at vi stopper med tilmelding med udgangen af dette år.

Det skyldes, at vi nu gør brug af pladsen ikke bare i kirkerummet, men også i koret og våbenhuset. Ved at benytte disse rum, kan der være 45 personer + personale ved en gudstjeneste.

Vi er meget omhyggelige med at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer, så alle kan føle sig trygge ved at komme i kirke. Det indebærer bl.a., at medarbejdere også i det nye år vil være behjælpelige med at anvise en plads i kirken.

Tilmelding til gudstjenesterne d. 29/11, 13/12 og 20/12 til sognepræst Per Munch, tlf. 5696 3024 senest lørdag kl. 16.00.

Tilmelding til gudstjenestenen d.  6/12:  Hanne Mejlvang, tlf. 3053 1412.

Tilmelding til julegudstjenesterne d. 24-27/12 til Ulla Kjøller: SMS eller ring på tlf. 3069 6313, eller send en mail til ullakjoeller@privat.dk

Prædikerne optages og lægges efterfølgende på kirkens hjemmeside. Se under menupunktet: Prædikener.

 

 

Organist/kirkemusiker søges

En stilling som organist/kirkemusiker ved Ny Kirke, Bornholm er ledig pr. 1. oktober 2020.

Stillingen er på ca.8 timer pr. uge.

Opgaver:

  • Spille ved sognets gudstjenester og kirkelige handlinger.
  • Spille ved kirkens og sognets øvrige arrangementer
  • Evt. arrangere to koncerter årligt.
  • Evt. oprettelse af nyt kirkekor og ledelse af dette. Hvis dette sker, kan timetallet forøges efter nærmere aftale.

Det er godt hvis du:

  • ud over at spille orgel og /eller klaver, også kan spille andre instrumenter
  • er kreativ, fleksibel og udadvendt
  • er god til at samarbejde og kommunikere.

Tjenestested: Ny Kirke, Ellebyvej 1A, Nyker, 3700 Rønne.

Orgler: Starup & søn fra 1960. 6st/1 man./pedal.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.964,00 kr. – 412.101,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Hartvig Mumm, 30507903, hartvig.mumm@mail.dk

 

 

 

 

 

 

Kalender

Nyheder fra kirken

 
Babysalmesang

Tilmelding og info hos Vivi West Olesen, mobil nr. 30538996.

 

Prædikener på nettet

Prædikenerne i Ny Kirke bliver optaget. Se menupunktet: Prædikener. 

 

KIRKEBLAD

Klik herover og læs de seneste udgaver af Kirkebladet